Kaartleggen
Mevrouw Ria à la carte...

Het kaartleggen is een manier om te weten te komen welke toekomst er voor u is weggelegd. Het kaartleggen op zich is voor mij begonnen als hobby maar uiteindelijk uitgegroeid tot een fulltime job, dewelke ik tot op heden nog steeds met hart en ziel uitoefen. Hiervoor gebruik ik verschillende speciale kaarten, al is het in principe evengoed mogelijk om aan de hand van gewone speelkaarten de toekomst te voorspellen. Ik tracht wel van op alle domeinen te werken, zo ook op zakelijk vlak. Zo wist ik in het verleden hiermede reeds vele zakenlui van advies te voorzien. Door mijn bemiddeling werden er reeds fortuinen verdiend en werden mogelijke failisementen tijdig voorkomen ( ook al komen de personen waarover het gaat hier natuurlijk niet graag mee naar buiten)...

Doel v/h kaartleggen

De mensen krijgen een beeld van het heden om van daaruit de toekomst te gaan voorspellen. Uiteraard zeggen wij hierbij aan de mensen wat zij mogelijkerwijs kunnen doen om hun situatie te verbeteren, en eventueel op welke punten zij kunnen bijsturen om een oplossing te vinden voor hun problemen.

Ik gebruik hiervoor in eerste instantie de Grote Lenormand kaarten. Deze kaarten bevatten een centraal kader, dat voornamelijk gebaseerd is op de mythologie, de verovering van het Gulden Vlies, de Oorlog van Troje, het recht van de sterkste op de zwakste, het huwelijk of de hermetische wetenschap, de onvoorzienbare elementen, de tekens van de dierenriem en de orde der tijden. de drie bovenste kaders zijn van links naar rechts : het kaartenspel, de sterren-constellaties, de alfabetische letter en de geomantische figuur. Onderaan heeft men langs weerszijden een kleine tekening waar men ook allerlei aanwijzingen kan uithalen. In het midden onderaan heeft men dan ook nog de bloemen en planten die ook een eigen betekenis hebben (dit gebruik ik echter zelf heel weinig).

Dan volgt het tweede spel, waarbij ik het Grote Lenormand-spel combineer met de Belline kaarten , die uitgaan van de astrologie en een moderne tekening bevatten. Deze kaarten werden gemaakt door Belline, een franse kaartlegger, die drie mooie spelen heeft ontworpen nl.: 'de tarot de horoscope en oracle', deze kaarten kunnen ook nog elk afzonderlijk worden gebruikt. Er is een moderne versie van de Oracle 'Oracle De Belline'. Dit wordt aangevuld met het kaartspel 'Le petit cartomancien' ,wat vergelijkbaar is met een versie van de Kleine Lenormand.

kaartleggen

Dan komen wij aan het Tarotspel waar ik vooral met de Grote Arcana werk (22 kaarten). Ook hier kan men heel veel informatie uithalen. Als 4 de spel gebruik ik de Isis kaarten, die mij meer duiding geven over wat je kan doen voor uzelf om vooruit te komen; ik bebruik ook soms de torot van Etheilla om meer duidelijkheid te krijgen volgens de situatie van de consultatie.

Als 5 de spel gebruik ik dan een orakelspel dat mij inlichtingen geeft over wat er verkeerd gaat voor u persoonlijk, en wat hieraan valt te doen.

Nu komt er ook een Orakel spel namelijk 'Het Orakel van Babylon'.

Nu hebben de mensen de gelegenheid een inzicht kaart te nemen hetzij een aartsengelen kaart, of een elfen kaart, of een andere boek kaart die toevallig bij zou liggen. Dit om te weten wat de tendens is nu op dit ogenblik naar de toekomst toe.

Engelen kaarten, waarbij ik vooral de vragen die er nog resteren probeer te beantwoorden. Indien nodig doe ik nog een algemene kaart om vooral de nabije toekomst nog eens door te lichten.

Dan hebben we de bronkaarten de aquarius ,levensdroomkaarten, de innerlijke kracht kaarten om te zien hoe ver we evolueren op onze weg ,en wat wij kunnen doen om verder vooruit te kunnen. Ik gebruik deze volgens de toestand van de situatie van de klant of als men ze zelf vraagt.

Tot slot heeft men ook nog de Kleine Lenormand kaartjes, waarbij vooral de nabije toekomst aan bod komt.

Bij ieder consult kan men uiteraard ook nog uitgebreid bijkomende vragen stellen indien nodig .

Kaartleggen

Het kaartleggen is een manier om te weten te komen welke toekomst er voor u is weggelegd.

Pendelen

Pendelen dient voornamelijk om opzoekingen te verrichten. We kunnen via de pendel alles opzoeken wat we maar wensen.