Reiki

De eerste graad :

hier leert men zichzelf reiki te geven, je wordt terug afgestemd op je ziele energie,of hartpotentie. Je laat terug de energie in jezelf of in de anderen . Je leert welke handposities je moet toepassen om reiki kanaal te openen ook zodat je niet meer je eigen energie hoeft te gebruiken je wordt een kanaal. In de eerste graad krijg je reeds vier inwijdingen voor de verschillende niveaus. De energiebanen worden gezuiverd, en versterkt. In de Reiki inwijding krijg je alles wat je nodig hebt om verder vooruit te kunnen.

De tweede graad :

Hier gaat men vooral leren om voor de anderen Reiki te geven, en men gaat u hier ook de bijpassende symbolen bijleren waardoor je kanaal nog wordt versterkt en jij ook op afstand gaat kunnen werken met het doorgeven van de Reiki energie . Uw eigen kanaal wordt nog versterkt, waardoor je ook op een hoger niveau van de reiki kunt afstemmen, je leert de verschillende symbolen toetepassen met de desbetreffende mantra's. Je leert door te gaan naar de diepere essentie de verbinding te maken naar je diepste wezen, om een grotere mogelijkheid te hebben om de reiki kracht door te geven op emotioneel en geestelijk vlak.

De derde graad of de meester graad :

Is de laatste inwijding die je krijgt, hier wordt je het laatste symbolen en mantras gegeven waardoor je nog meer reiki kunt doorgeven en je op uw beurt ook anderen gaat kunnen leren wat reiki is en op uw beurt ook anderen kunt inwijden in de reiki.

Reiki

Reiki is een japans woord voor "universele levensenergie". Ze is de energie die in alles aanwezig is. Ze staat voor wat wij de kosmos noemen. Reiki is de energie die alles doordringt met de kracht. Reiki geeft ons de mogelijkheid om onszelf te genezen en om onszelf te zuiveren .

Door met jezelf en aan jezelf te werken zul je zien dat je met de reiki-kracht ook heel veel blokkades kunt opheffen. Indien je een healing vraagt gebeurt dit vooral door handoplegging, en de persoon die u Reiki geeft zal zich hiervoor steeds als een kanaal opstellen.

Hier kan men niet op voorhand zeggen welk facet in uw leven zal opgelost worden, daar men heel eenvoudig de levensenergie doorgeeft. Iedere healing staat op zich.

De belangrijke reiki principes zijn :

Maak je vandaag geen zorgen
Wek vandaag geen woede of boosheid op
Eert je vader, moeder en de ouderen ,leraren en de mensen rondom u.
Verdien je brood op een eerlijke en correcte manier.
Toon respect voor alles wat leeft.
Wees dankbaar voor alles wat je hebt of verkrijgt.

De verschillende initiaties.
Tussen de verschillende initiaties moet men wel voldoende tijd laten zodat het lichaam zich kan aanpassen aan de nieuwe vibraties die men verkrijgt .

Kaartleggen

Het kaartleggen is een manier om te weten te komen welke toekomst er voor u is weggelegd.

Pendelen

Pendelen dient voornamelijk om opzoekingen te verrichten. We kunnen via de pendel alles opzoeken wat we maar wensen.

Hoe contacteren?

Vul het formulier hiernaast in om mij een bericht te sturen.

Koningin fabiola park Blok 5 nr 903

9100 St. Niklaas

Tel: 03/233.27.56

0477 /92.25.54

0496 /17.89.99

E-mail : info@riablondeel.org