Healing

Metamorphose Healing

Metamorphose-healing is een healing die dient om blokkades die er heersen van tijdens de zwangerschap van je vader en je moeder op te lossen. Ook de blokkades die je in de kindertijd hebt opgelopen, kunnen op deze wijze opgelost worden.

Wij gaan hiervoor een massage toepassen van de voeten de handen en het hoofd. Dit is een uiterst krachtig middel om blokkades op te lossen.

Meditatie

Door gerichte meditaties met visualisaties kan men heel veel zaken in het leven oplossen. We leren hier met de energie van het onderbewuste werken. Er bestaan verschillende soorten meditaties zoals bijv. : healen van het "innerlijke kind", leren vergeven, harmonie in zijn of haar leven brengen, engelen healing, ook om met de kracht van de geest te leren werken.

Zuiveringen

Dit om de mens te helpen van negatieve blokkaden optelossen, en de negetiviteit optelossen in je eigen ik. Op deze manier zet ik de deuren terug open om verder te kunnen met je leven en dit op een betere manier. Dan kan ik ook nog zuiveringen doen zuiveringen op algemeen gebied door de rituelen. Ook zuiveringen van huizen is een mogelijkheid ,wel op afstand met de radionique.

Engelen Healing

Engelen healing is een healing waar men met de kracht van de engelen werkt en men tevens ook met de verschillende kleuren werkt. Ik heb ook de engelen kristallen en de essences van de engelen die ik ook bij de bach-bloesem gebruik als de klanten het wensen , waardoor men ook de energie van de engelen kan gebruiken om de situatie die ook met de bach-bloesem en de lian-bloesem kan oplossen. Indien de klant het wenst kan ik ook alleen met engelen en meester essences werken voor alle situaties of gewone bescherming kan verkrijgen, van de meesters en de engelen. Tevens bij elk consult kan je een inzicht krijgen , met de engelen kaarten.

Als men bij het binnen komen vraagt, kan ik ook leggingen met engelen kaarten geven met eventueel de brion kaarten van de ziel om te weten waar je staat en wat je kan doen en met eventueel raadgevingen van de engelen doorgeven.

Dit kan ook door een meditatie waardoor men heel veel kan verbeteren op gezondheidsgebied en dit natuurlijk als men het wenst op zijn persoonlijk leven dit volgens hetgeen de klant vraagt . .

Healing

Kaartleggen

Het kaartleggen is een manier om te weten te komen welke toekomst er voor u is weggelegd.

Pendelen

Pendelen dient voornamelijk om opzoekingen te verrichten. We kunnen via de pendel alles opzoeken wat we maar wensen.